TEST WIEDZY REPETITIO EST… 2021

Organizator: Bestom DENTONET.pl

Cel i misja Testu

Test Wiedzy Repetitio est… wpisuje się w cykl działań prowadzonych od lat przez Bestom DENTONET.pl (m.in. konferencje Mistrzów Stomatologii i Asysdent, konferencje studenckie), których celem jest aktywizacja środowiska, a przede wszystkim wykształcenie nawyku zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Poza lekarzami, Test kierujemy do tych, którzy wkrótce zasilą szeregi polskich stomatologów – studentów IV i V roku oraz asystentek i higienistek, bez których funkcjonowanie stomatologicznych praktyk lekarskich byłoby niemożliwe.

Muzyk, który chce zachować wirtuozerski poziom i mierzyć się z najbardziej wymagającym repertuarem, musi ćwiczyć każdego dnia. Podobnie praca lekarza stomatologa i asysty wymaga ciągłego treningu i stawiania sobie coraz trudniejszych do zrealizowania celów.

Stomatologów, którzy chcą się rozwijać jest bardzo wielu, ale potrzebują narzędzi, które im to umożliwią, a także platformy, na której swoją wiedzę będą mogli weryfikować, uczestnicząc zarazem w rywalizacji z koleżankami i kolegami po fachu. Lekarze szczególnie poszukują takich form edukacji, które pozwalają zdobywać wiedzę przy maksymalnej oszczędności czasu i bez nadmiernego obciążania budżetu.

Ponieważ Test Wiedzy Repetitio est… spełnia każdy z tych warunków, jesteśmy przekonani, że projekt nasz może odegrać istotną rolę w edukacji polskich lekarzy dentystów. Co warto podkreślić, udział w Teście jest (na wszystkich etapach) bezpłatny dla jego uczestników.

Test Wiedzy Repetitio est… został przygotowany przy udziale Rady Naukowej powołanej przez organizatora, skład:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska,

dr hab. n. med. Jan Pietruski,

prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski,

dr hab. n. med., prof. nadzw. Sebastian Kłosek,

dr hab. n. med. Wojciech Bednarz,

dypl. hig. Magdalena Suszyńska.