I etap:

 • trwa 6 miesięcy – uczestnicy sami decydują o momencie wypełnienia testu
 • jest dedykowany 3 grupom: stomatologom, higienistkom i asystentkom oraz studentom
 • test odbywa się wyłącznie online i ma formę pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
 • przed przystąpieniem do quizu każdy z uczestników ma możliwość zapoznania się z materiałami szkoleniowymi
 • 50 osób, które uzyska najlepsze wyniki z każdej z grup zakwalifikuje się do II etapu

II etap:

 • obowiązuje jeden wspólny termin na rozwiązanie quizu
 • w teście mogą wziąć udział wszyscy, którzy zakwalifikowali się do II etapu
 • test odbywa się wyłącznie online, składa się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
 • 10 osób, które uzyska najlepsze wyniki przechodzi do następnego etapu. 

III etap

 • test ma formę pisemną teoretyczną składającą się z pytań zamkniętych i otwartych
 • obowiązuje jeden wspólny termin na jego rozwiązanie
 • weźmie w nim udział 10 osób, które uzyskały najwyższy wynik w ramach II etapu
 • 9 osób (po 3 z każdej grupy), które uzyska najlepsze wyniki otrzymają nagrody.

Materiały szkoleniowe dla lekarzy dotyczą głównie: stomatologii ogólnej, periodontologii, chirurgii w stomatologii, farmakoterapii w stomatologii, stomatologii cyfrowej, fotografii w stomatologii, protetyki, implantoprotetyki, pedodoncji, endodoncji.

Materiały szkoleniowe dla studentów dotyczą głównie: periodontologii, stomatologii ogólnej, implantoprotetyki, protetyki, dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, okluzji, znieczuleń.

Materiały szkoleniowe dla asystentek i higienistek dotyczą głównie: leczenia laserem, oczyszczania i dezynfekcji, konserwacji narzędzi, implantologii, zaburzenia wydzielania śliny (kserostomia), biostymulacji, profilaktyki i kontroli zakażeń, prawidłowej higieny jamy ustnej, lakierowania zębów, uzupełnień protetycznych, sterylizacji.

I etap:

– trwa 3 miesiące – uczestnicy sami decydują o momencie wypełnienia testu

– jest dedykowany 3 grupom: stomatologom, higienistkom i asystentkom oraz studentom

– test odbywa się wyłącznie online i ma formę pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru

– przed przystąpieniem do quizu każdy z uczestników ma możliwość zapoznania się z materiałami szkoleniowymi

– 50 osób, które uzyska najlepsze wyniki z każdej z grup zakwalifikuje się do II etapu

II etap:

– obowiązuje jeden wspólny termin na rozwiązanie quizu

– w teście mogą wziąć udział wszyscy, którzy zakwalifikowali się do II etapu

– test odbywa się wyłącznie online, składa się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz otwartych

– 10 osób, które uzyska najlepsze wyniki z każdej z grup zakwalifikuje się do III etapu

III etap

– test ma formę pisemną teoretyczną oraz praktyczną

– odbywa się jednego dnia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

– weźmie w nim udział 10 osób, które uzyskały najwyższy wynik w ramach II etapu

– 10 osób, które uzyska najlepsze wyniki otrzyma nagrody przewidziane w ramach określonych grup i opisane na podstronie www.repetitioest.pl/nagrody.

 

Materiały szkoleniowe dla lekarzy dotyczą głównie: stomatologii ogólnej, periodontologii, chirurgii w stomatologii, farmakoterapii w stomatologii, stomatologii cyfrowej, fotografii w stomatologii, protetyki, implantoprotetyki, pedodoncji, endodoncji.

Materiały szkoleniowe dla studentów dotyczą głównie: periodontologii, stomatologii ogólnej, implantoprotetyki, protetyki, dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, okluzji, znieczuleń.

Materiały szkoleniowe dla asystentek i higienistek dotyczą głównie: leczenia laserem, oczyszczania i dezynfekcji, konserwacji narzędzi, implantologii, zaburzenia wydzielania śliny (kserostomia), biostymulacji, profilaktyki i kontroli zakażeń, prawidłowej higieny jamy ustnej, lakierowania zębów, uzupełnień protetycznych, sterylizacji.